Nanny heltid till ett barn på 2 månader

Vi söker nu efter en nanny som kan ta hand om ett barn på 2 månader på heltid från oktober 2022. Tjänsten är måndag-fredag ca 08.00-17.00 plus 2-3 kvällar per vecka. I tjänsten ingår att ta hand om barnet med allt vad det innebär kring daglig omvårdnad och så småningom fokusera mera på att skapa stimulerande och passande aktiviteter. Nannyn bör ha erfarenhet av att styra och anpassa rutiner för barn i denna ålder. 

Matlagning för barnet när barnet blir äldre ingår med samt undanplockning efter dagens aktiviteter, men inget övrigt hushållsarbete ingår i tjänsten. Familjen har separat hjälp med hushållet. I familjen finns också två äldre barn, dessa ingår inte i nannyns tjänst att ha hand om men de finns även i hemmet. 

Familjen söker en mycket kompetent och erfaren nanny, helst med erfarenhet av prematura barn och den extra omsorg och eftertanke som krävs i arbetet i och med detta. Det är viktigt för familjen att det är en flexibel person som kan dedikera sig för denna tjänst, då tjänstens schema kommer variera något från vecka till vecka. Familjen söker också efter en person som är öppen för att resa tillsammans med dem ca 6-8 veckor per år. 

Som person behöver man vara självgående, flexibel, ha energi och vara nyfiken. Arbetet kommer delvis vara tillsammans med en eller båda föräldrarna, som ofta arbetar hemifrån, men tjänsten kommer också innebära att arbeta ensam med barnet. När barnet blir äldre och starkare ser familjen gärna att barnet får komma ut på lämpliga aktiviteter. 

Tjänsten tillträder någon gång under oktober månad då familjens nuvarande maternity nurse lämnar tjänsten. 

Lönen kommer ligga mellan 28.000-38.000 sek/månad. Beroende på nannyns erfarenhet och utbildning. Nannyn får gärna vara pedagogiskt utbildad så som förskollärare, alternativt uppskattas också en utbildad maternity nurse. 

Familjen kan erbjuda boende till nannyn i form av en egen lägenhet mycket nära familjens lägenhet. 

Nannyn kan vara svensk eller engelsktalande. 

________________________________________

We are now looking for a nanny who can take care of a 2-month-old child full-time from October 2022. The position is Monday-Friday approx. 08.00-17.00 plus 2-3 evenings per week. The service includes taking care of the child with all that it entails regarding daily care and eventually focusing more on creating stimulating and appropriate activities. The nanny should have experience in managing and adapting routines for children of this age. 

Cooking for the child when the child gets older is included in this position as well as tidying up after the day’s activities, but no other housework is included in the service. The family has separate help with the household. There are also two older children in the family, these are not part of the nanny’s duty to take care of, but they are also in the home.

The family is looking for a very competent and experienced nanny, preferably with experience with premature children and the extra care and thought required in the work and this. It is important for the family that it is a flexible person who can dedicate themself to this position, as this position’s schedule will vary slightly from week to week. The family are also looking for a person who is open to traveling with them for about 6-8 weeks a year.

As a person, the nanny needs to be self-motivated, flexible, have energy and be curious. The work will partly be with one or both parents, who often work from home, but the position will also involve working alone with the child. When the child gets older and stronger, the family likes to see that the child gets out for suitable activities.

The position starts sometime during the month of October when the family’s current maternity nurse leaves the position.

The salary will be between SEK 28,000-38,000/month. Depending on the nanny’s experience and training. The nanny may preferably be pedagogically trained as a preschool teacher, alternatively a trained maternity nurse is also appreciated.

The family can offer accommodation to the nanny in the form of an own apartment very close to the family’s apartment.

The nanny can be Swedish or English speaking.

Klicka här för att maila oss din ansökan för denna tjänst

Glöm inte att skriva referens-id på den tjänst du söker i mailet.

  Gå tillbaka till föregående sida